COMBO INTERNET & TRUYỀN HÌNH FPT

FPT-TV-1

INTERNET VÀ TRUYỀN HÌNH CÁP QUANG FPT FPT Telecom Phát triển Bức phá – Dẫn đầu công nghệ Truyền hình thế hệ mới  2017 Hiện nay FPT Telecom đang phát triển dẫn đầu về dịch vụ Internet & Truyền hình tương tác thế hệ mới (IPTV). Với công nghệ Internet cáp quang tốc độ vượt … Đọc tiếpCOMBO INTERNET & TRUYỀN HÌNH FPT