Miền Trung chống bão, FPT Telecom chống “Mạng”!

fpt chống bão số 10

Miền Trung chống bão – FPT Telecom chống “Mạng”! Do ảnh hưởng hết sức nặng nề từ cơn siêu bão Doksuri đổ bộ vào hôm qua 15/9/2017, nên hàng loạt khách hàng bị mất kết nối Internet & truyền hình Fpt Vì thế tất cả đội ngũ kỹ thuật của FPT Telecom ra sức sửa … Đọc tiếpMiền Trung chống bão, FPT Telecom chống “Mạng”!