fpt chống bão 2

fpt chống bão 2

Các kỹ thuật viên FPT Telecom vẫn đang hết sức khắc phục sự cố sau bão Doksuri ngày 15/9/2017

fpt chống bão 2
Đánh giá bài viết

Viết một bình luận